หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลห้วยยาง
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
Huaiyang Municipality
 

คู่มือประชาชน
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ค่ะ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
  นางสาวศริณญา โทรักษา  
  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง  
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.ห้วยยาง
  " พัฒนาคุณภาพชีวิต
  เศรษฐกิจพอเพียง
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  พร้อมพรักสู่ประชาคมอาเซียน "
 
 
พันธกิจ
   
  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว และชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิต การตลาด ให้กับประชาชน
  ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น
  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการพัฒนา
บ้านเมืองของตนเอง
  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  ส่งเสริมการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง
  จัดให้มีการศึกษาอบรมของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านคมนาคม
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้างถนน ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
และการระบายน้ำหรือทาง ระบายน้ำ
  พัฒนาระบบจราจร
  การวางผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา
  จัดหาน้ำกิน-น้ำใช้
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
  จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปต่าง ๆ
  การพัฒนาบุคลากร
  จัดหาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
  การให้บริการประชาชน
  การพัฒนารายได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
  บริการสาธารณะสุขในหมู่บ้าน
  พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
  ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
  ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและบำรุงศาสนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การบำบัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในสิ่งแวดล้อมชุมชน
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-879-4355
 
LINK
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
  โทรศัพท์ : 044-109-660, 093-325-0457
  โทรสาร : 044-109-660
  แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย/หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลตำบลห้วยยาง
  : 093-325-0458, 093-325-0459
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลห้วยยาง
  จำนวนผู้เข้าชม 1,266,406 เริ่มนับ 15 ก.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10