ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
100.00%
ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ ( 0 )
0.00%
อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี ( 0 )
0.00%