หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลห้วยยาง
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
Huaiyang Municipality
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ค่ะ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชาการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง [ 24 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง [ 18 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองช่างคนใหม่ นายฐิติพงษ์ มาตย์นอก [ 11 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นายเชาวฤทธิ์ เท่าธุรี ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง และ บุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ณ เกาะกลางถนนจุดสี่แยกห้วยยาง [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง บุคลกรในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสะอาด และ ส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
จัดกิจกรรม การต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ บุคคลากรในสังกัด [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 96  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยยางประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2565) [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
หลักเกณฑ์ ก.ท.จ. ชัยภูมิ พนักงานจ้าง [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยยาง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 085-751-6720
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-879-4355
 
LINK
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
  โทรศัพท์ : 044-109-660, 093-325-0457
  โทรสาร : 044-109-660
  แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย/หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลตำบลห้วยยาง
  : 093-325-0458, 093-325-0459
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลห้วยยาง
  จำนวนผู้เข้าชม 962,735 เริ่มนับ 15 ก.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10