หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลห้วยยาง
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
Huaiyang Municipality
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ค่ะ
  โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลห้วยยาง
 
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.   ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการระดับต้น)
  กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
1. ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานราชการทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคลฯ
- งานกิจการสภา
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานทะเบียนราษฎร
2. ฝ่ายวิเคราะห์นโนบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานจัดทำและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
- งานการจ่ายเงินการรับเงินฯ
- งานการจัดทำบัญชี
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง และจัดหา
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
- งานสรุปผลสถิติ งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
- งานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
  กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
- งานออกแบบเขียนแบบ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง
- งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล
- งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฏหมาย
- งานผังเมืองตาม พรบ. การผังเมือง
   
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานบุคคล
ของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีฯ
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับต้น)
- งานสังคมสงเคราะห์ เด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้พิการฯ
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและ
เฝ้าระวังโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ
- งานบริการรักษาความสะอาด
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-785
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
  แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
  โทรศัพท์ : 044-056-785 , 044-109-660
  โทรสาร : 044-056-785
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลห้วยยาง
  จำนวนผู้เข้าชม 20,635 เริ่มนับ 15 ก.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10