หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลห้วยยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลห้วยยาง
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
Huaiyang Municipality
 

คู่มือประชาชน
 
 

การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ค่ะ
  สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
พืชที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย ถั่วเหลือง มะม่วง มะขาม
หมาก พลู นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแล้วประชาชน
บางส่วนยังประกอบอาชีพ ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ เป็นต้น
 
ภูมิประเทศ
 
  ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ
ทางด้านทิศเหนือจะเป็นภูเขา
สลับกับที่ราบ
ความปลอดภัยในชุมชน
 
  สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
ภูมิอากาศ
 
ภูมิอากาศตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน มิถุนายน ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม และฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
         
  วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 17 แห่ง
 
การศึกษาในชุมชน
         
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลห้วยยาง
    จำนวน 8 แห่ง
  โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลห้วยยางสังกัด สพฐ.
    จำนวน 4 แห่ง
  โรงเรียนขยายโอกาส   2  
  โรงเรียนมัธยมศึกษา   1  
 
การสาธารณสุขในชุมชน
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 1 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
การคมนาคม
   
การคมนาคมติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงใช้ ทางหลวงหมายเลข 2055 ที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในเขตอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสารเข้าสู่ตำบลห้วยยาง ทางทิศใต้ไปสู่เขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และถนน รพช. บ้านนาเกาะ - บ้านป่าว่าน (ชย 12096) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ที่ตำบลทุ่งนาเลา เข้าสู่ทางทิศเหนือของตำบลห้วยยาง
การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง
ใช้เส้นทางดังนี้
  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2055 เชื่อมการติดต่อกับตำบลคอนสาร และตำบล หนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
  ถนน รพช. บ้านนาเกาะ - บ้านป่าว่าน (ชย 12096)
เชื่อมการติดต่อกับตำบลทุ่งนาเลา
  ถนนของการไฟฟ้า แยกจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2055 ไปสู่ทุ่งกะมัง เขื่อนจุฬาภรณ์ ในเขตตำบลทุ่งลุยลาย ซึ่งเป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 
แหล่งน้ำ
   
  ลำห้วยยาง เป็นลำน้ำที่เกิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของ ตำบลห้วยยาง ในเขตท้องที่ตำบลทุ่งลุยลาย ไหลผ่านหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยาง คือ หมู่ที่ 12, 3, 4, 8,6 และ 9 ตามลำดับ มีพื้นที่รับประโยชน์ในการทำการเกษตรประมาณ 2,753 ไร่ เกษตรกรประมาณ 510 ครัวเรือน และในฤดูแล้งใช้น้ำประมาณ 690 ไร่ เกษตรกรประมาณ
243 ครัวเรือน
  น้ำผุดทับลาว เป็นแหล่งน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลห้วยยาง ในเขตบ้านผาเบียด หมู่ที่ 2 โดยแยกออกเป็นหลายสายไหลผ่านหลายหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 3, 11, 1, 4, 8, 6, 5, 7 และ 9 ใช้เพื่อทำการเกษตรในฤดูฝนประมาณ 7,115 ไร่ เกษตรกร ประมาณ 799 ครัวเรือน ในฤดูแล้งประมาณ 2,790 ไร่ เกษตรกร 425 ครัวเรือน
  ลำห้วยจันทร์หล้า เกิดจากภูเขาทางทิศตะวันตกของตำบลห้วยยางในเขตหมู่ที่ 12
บ้านป่าผึ้ง ตำบลห้วยยาง ใช้ทำการเกษตรในฤดูฝนประมาณ 1,300 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 1,000 ไร่
  ลำห้วยแห้ง อยู่ในบริเวณบ้านโนนเพิ่ม หมู่ที่ 1 ใช้ทำการเกษตรประมาณ 140 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 80 ไร่
  ห้วยน้ำซำ อยู่ในบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านโนนเพิ่ม ใช้ประโยชน์ประมาณ 15 ไร่
  ฝายต้นม่วง อยู่ในบริเวณบ้านผาเบียด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง ใช้น้ำเพื่อการเกษตรประมาณ
120 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 20 ไร่
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
การไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังมีบางจุดที่มีการขยาย
เขตชุมชนใหม่ทำให้ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง
 
การสื่อสารในชุมชน
         
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
         
  ปั้มน้ำมัน จำนวน 7 แห่ง
  โรงสี จำนวน 10 แห่ง
 
แหล่งท่องเที่ยว
   
  น้ำผุดทัพลาว
  ถ้ำพญาช้างเผือก
  ถ้ำสิงโต
 
ลานกีฬา / สนามกีฬา /
ลานเครื่องออกกําลังกาย
ในพื้นที่ ตำบลห้วยยาง
   
  ลานเครื่องออกกําลังกาย หน้าเทศบาลตำบลห้วยยาง
  ลานกีฬา/สนามกีฬา สนามกีฬาบ้านคลองเตย
  ลานกีฬา / สนามกีฬา สนามกีฬาบ้านหนองหล่ม
  ลานกีฬา / สนามกีฬา โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
  ลานกีฬา / สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
  ลานกีฬา / สนามกีฬา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม
  ลานกีฬา / สนามกีฬา โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
  ลานกีฬา / สนามกีฬา โรงเรียนบ้านดอนอุดม
  ลานกีฬา / สนามกีฬา โรงเรียนบ้านป่าว่าน
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-879-4355
 
LINK
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
  โทรศัพท์ : 044-109-660, 093-325-0457
  โทรสาร : 044-109-660
  แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย/หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
เทศบาลตำบลห้วยยาง
  : 093-325-0458, 093-325-0459
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลห้วยยาง
  จำนวนผู้เข้าชม 962,820 เริ่มนับ 15 ก.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10